Beheren

Ik wil mijn vastgoed laten professioneel BEHEREN en een optimaal&..

Ik wil mijn vastgoed laten professioneel BEHEREN en een optimaal RENDEMENT bekomen. Mijn makelaar is mijn RENTMEESTER!

U kan in alle rust van uw vastgoed genieten. Wij beheren uw eigendom en zijn uw professionele rentmeester. Het takenpakket van de rentmeester bestaat uit  zowel administratief, financieel als technisch gebied en worden in onderling overleg vastgelegd. Dit kan uiteraard van situatie tot situatie verschillen.

 Administratieve taak

 • Wij volgen de incasseringen van het huurgeld op. Bij laattijdige betaling of bij niet- betaling ondernemen wij de nodige stappen.
 • Wij indexeren de huur op de verjaardag van het huurcontract.
 • Maandelijks of driemaandelijks storten wij het saldo van de huurgelden aan de eigenaar, volgens de gemaakte afspraken.

Financiële taak

 • Wij volgen volgen de rentabiliteit van het betrokken goed op.
 • Indien gewenst kunnen wij elk jaar, een budget voorzien voor de inkomsten en de uitgaven. Op het einde van het jaar, stellen wij een afrekening op en vergelijken de verschillen met het budget.

Technische aspecten

 • Wij fungeren als aanspreekpunt of contactpersoon voor de huurders en ontlasten de eigenaar van de mogelijke problemen.
 • Wij bezoeken regelmatig de panden om er de staat van op te volgen. De eigenaar wordt op de hoogte gebracht van de te realiseren werken. Bestekken worden opgevraagd om dan de werken te starten volgens een overeengekomen planning met de eigenaar. Daarna zal de rentmeester de werken controleren, om de overeenstemming met de opdracht te verifiëren.
 • Wij bezoeken de huurders om het goede gebruik van het goed te controleren.
 • Wij onderhandelen bij onderhouds-, bewakings- en verzekeringscontracten.
 • Wij houden de eigenaar op de hoogte van nieuwe wetgevingen die aanpassingen vergen van zijn eigendom (bv. lift, kamerdecreet, ...).

Raadgever

 • Wij stellen degelijke huurcontracten op.
 • Wij geven raad aan de eigenaar over de te ondernemen acties om zijn pand te optimalisen.
 • Wij optimaliseren de huurprijzen dankzij zijn kennis van de markt.
 • Wij maken regelmatig kostenonderzoeken (bestekken opvragen en vergelijken) om de beste prijs-kwaliteitsverhouding te bekomen. Deze analyse wordt besproken met de eigenaar en een beslissing kan genomen worden volgens de belangen van de eigenaar.
 • De staat verleent regelmatig allerhande subsidies. In functie van het type goed analyseren wij of er bepaalde toekomstige werken kunnen gecombineerd worden met de lopende staatpremies.
 • Wij suggereren bepaalde fiscale voordelen die binnen ieders handbereik liggen.

Wij maken een mandaat op volgens uw wensen.