vorige bericht Verborgen gebreken? Snel handelen! volgende bericht 


U hebt net de woning van uw dromen gekocht en na de aankoop botst u op een verborgen gebrek? Snel handelen is de boodschap, want als koper van het pand bent u de persoon die het bewijs op tafel zal moeten leggen.

Hoe een verborgen gebrek herkennen?

Of we nu kunnen spreken van een verborgen gebrek of niet, het blijft soms een raadsel. Maar een verborgen gebrek moet wel voldoen aan enkele voorwaarden:


Het gebrek is niet meteen zichtbaar. De koper kan niet spreken over een verborgen gebrek, als hij er van bij het eerste bezoek botst op een schimmelmuur.


Ook al is het gebrek verborgen, daarom is het niet noodzakelijk een verborgen gebrek. Als de koper op de hoogte is gebracht en hij koopt het pand, dan aanvaardt hij ook het gebrek.


Het gebrek moet voldoende ernstig zijn waardoor het pand niet kan gebruikt worden waarvoor het bedoeld is of dat de koper het nooit had gekocht wanneer hij op de hoogte was geweest.


Exoneratiebeding? Wat?

Deze clausule in de compromis zorgt ervoor dat de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden voor gebreken die later opduiken, tenzij hij bewust de gebreken verzwegen heeft.

De koper moet hier kunnen aantonen dat de verkoper op de hoogte was van het gebrek.

Een verborgen gebrek? Wat nu?

Meteen foto’s nemen is de boodschap! Gouden tip… Plaats de krant van vandaag op de foto, op deze manier kan er geen discussie zijn over het tijdstip! Of laat een gerechtsdeurwaarder een vaststelling doen!

Kleine gebreken: Koper en verkoper kunnen in onderling overleg overeenkomen, om zo tot een minnelijke schikking te komen.

Zware gebreken: Koper vraagt best via zijn advocaat om de verkoper in gebreke te stellen en een procedure op te starten voor de rechtbank. Op deze manier kan de rechtbank snel een expert aanstellen om zo de nodige vaststellingen te doen.

Een door de rechtbank aangestelde expert is neutraal en zijn conclusies zullen minder snel in twijfel getrokken worden.

Wat kan de koper verwachten?

De koper kan niet verwachten dat het gebrek herstelt zal worden op kosten van de eigenaar, wel kan hij een schadevergoeding vragen. Deze bedraagt een bepaald percentage van de koopsom. Ofwel kan hij vragen om de koop te ontbinden, eventueel zelfs met een bijkomende schadevergoeding.

Preventief zijn is de boodschap!

Het kan altijd helpen om eventuele opmerkingen op papier te zetten. Dit is een voordeel voor zowel de koper als de verkoper.

Bron: Snel handelen bij verborgen gebrek is de boodschap. VastgoedFlitsen, 1754, 2019, p. 6.


Terug naar overzicht