vorige bericht Bouwkundig erfgoed: Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp volgende bericht 


Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp, een startenplan met heel veel geschiedenis. We vertellen er graag wat meer over.

 

Ezelbrugwijk

Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog werd België geconfronteerd met een enorme woningnood. Hierdoor werd als oplossing het voorzien van tijdelijke noodwoningen voorgesteld. In 1921 startte de Bouwdienst van de Dienst der Verwoeste Gewesten met de bouw van semipermanente woningen. Dit staat voor woningen met houtskelet, standaardramen en -deuren.

Vlakbij de Ieperstraat in Menen startte de eerste realisatie in 1921, genaamd de Cité de Brabandere, met 28 woningen. Tussen 1922 en 1923 werd de Ezelbrugwijk in Menen gebouwd, met 224 woningen.

Door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, nu gekend als de Volkslaan en de Guido Gezellelaan, werd deze arbeiderswijk veel bereikbaarder.

Door decennia heen is de aanleg van deze wijk al sterk aangetast, zo werden groenzones verhard voor o.a meer parkeergelegenheid en het bouwen van garages. Ook het bouwen van een sluitstuk aan het Onderwijsplein werd van tafel geveegd en in 1936 op die plaats een schooltje te bouwen.

Er werden drie- en voornamelijk tweewoonsten gebouwd van één bouwlaag in spiegelbeeldschema, zadeldaken met dakkapellen of centraal dakvenster en een uiteenlopende puntgevel. Wel is de homogeniteit van de architectuur ondertussen grotendeels verloren gegaan door verschillende behandelingen van de gevel, de muuropeningen en het schrijwerk.

 

Arbeiderswijk Ons Dorp

Tijdens de bouw van de Ezelbrugwijk startte de lokale sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dorp, onder toezicht van Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, met de bouw van sociale woningen te noorden van de Ezelbrugwijk. Deze werden allemaal gebouwd tussen 1921 en 1940.

Tussen 1921 en 1930 werden zo’n 189 huizen gebouwd in het gebied tussen de Geluwestraat, de Stoelmakersstraat en de Dadizelestraat.

Tussen 1930 en 1940 werden zo’n 178 huizen gebouwd in het gebied tussen de Blekersstraat, de Em. Vanderveldestraat, de Volkslaan en de Overwinningsstraat.

In deze arbeiderswijk was vooral gesloten bebouwing het herkenningspunt. In de jaren dertig was dit typisch voor sociale huisvestiging. De eenvoudige bakstenen werden verlevendigd door gebruik van gele sierbaksteen voor venster- en deuromlijstingen. Ook hier is de homogeniteit grotendeels verloren gegaan door behandelingen aan de gevel.

Deze wijk werd na de Tweede Wereldoorlog uitgebreid met bejaardenwoningen.

Bron: Bouwkundig erfgoed – gehelen: Tuinwijk Ezelbrug en arbeiderswijk Ons Dorp.


Terug naar overzicht